Over mediation

Wat is mediation?

Heeft u een conflict waar u zelf niet (meer) uitkomt? Of ziet u een conflict aankomen en wilt u dat graag proberen te voorkomen? Dan is mediation vaak een goede manier om er samen uit te komen. Een mediator kan helpen om de verstoorde relatie te herstellen en een oplossing te zoeken voor de onenigheid.

Waarom mediation?

Bij een conflict zijn partijen vaak in meer of mindere mate afhankelijk van elkaar. Bijvoorbeeld in geval van conflicten tussen familieleden, buren, werknemer – werkgever, huurder – verhuurder, zakenrelaties. Een duurzame oplossing die naar beider tevredenheid is, is belangrijk omdat partijen vaak na het conflict weer met elkaar door moeten. Omdat bij mediation partijen volledig zeggenschap houden over de oplossing wordt vaak een resultaat bereikt dat recht doet aan beider belangen. Er is bij mediation dus geen resultaat van winnen – verliezen. Beide partijen winnen bij door de henzelf gekozen oplossing.

Daarnaast kan mediation vaak al snel tot resultaat leiden. Daardoor is mediation een snelle en minder dure keuze dan de gang naar de rechter.

Hoe werkt het?

Het is belangrijk dat beide partijen bereid zijn om mee te werken en naar elkaar te luisteren. Bij mediation blijven partijen samen verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. De mediator helpt de gesprekken in goede banen te leiden maar geeft over het conflict zelf geen mening of advies. Je houdt dus samen volledige zeggenschap over de oplossing die jullie willen kiezen. Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek met beide partijen. Besluiten jullie daarna om te starten met mediation dan wordt de mediationovereenkomst ondertekend. In deze overeenkomst worden alle afspraken op papier gezet: waar gaat het conflict over, vrijwillige en actieve deelname, vertrouwelijkheid en geheimhouding, uurtarief. Meestal zijn er daarna maximaal vier gesprekken nodig om tot een resultaat te komen. De gemaakte afspraken en het resultaat worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en ondertekend. Na deze ondertekening wordt de mediation beëindigd.

Wat doet een gekwalificeerde mediator?

Een mediator is geen advocaat. De mediator vertegenwoordigd niet een van de partijen maar sluit een mediationovereenkomst met beide partijen. Een mediator staat naast de partijen en is volledig onpartijdig. De mediator begeleidt de gesprekken, geeft structuur, zorgt dat ieders mening en behoeften besproken wordt en helpt bij het samen zoeken naar een oplossing. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk en valt onder de geheimhouding.

Een mediator is gekwalificeerd als hij/zij is geregistreerd als mediator bij het MfN of ADR. Dit zijn beide kwaliteitsregisters die de kwaliteit van de opleiding en de dienstverlening van de aangesloten mediators borgen. In geval u toch klachten heeft over uw mediator hebben zowel MfN en ADR een klacht-, en tuchtregeling.